Adult chat in room toronto Ang dating daan wiki

Ito ay isinagawa sa Los Angeles, California sa Estados Unidos.

Ang pangangaral ay sumunod sa mga kontinente ng Oceania noong 2008 na nagbunga ng pagkakatatag ng kongregasyon sa bansang Papua New Guinea.

Sa taong ding iyon, dahil sa sunud-sunod na pangangaral ay naitatag rin ang mga kongregasyon sa Ghana, Kanlurang Africa.

Sa mga unang buwan ng 2009, nagawang maipakilala ang samahan sa Timog America.

Ang Members Church of God International (Tagalog: Mga Kaanib sa Iglesia ng Dios na Pandaigdig) ay ang pangalan ng organisasyong panrelihiyon sa bansang Pilipinas na unang nirehistro ni Eliseo Soriano noong 1977.

Ito ay mas kilala sa tawag na Ang Dating Daan, ang kanilang pangunahing programa sa radyo at telebisyon.

Ang sentrong tanggapan ng MCGI ay nasa Apalit, Pampanga, Pilipinas.

Simula pa noong taong 1980, mayroon nang alitan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pangkating panrelihiyon na Iglesia ni Cristo (INC) at ang samahang Members Church of God International (MCGI).

Sa mga lokal naman ay ang mga Manggagawa na nangangalaga sa kapakanang pang-espirituwal, gaya ng Pasalamat, Pulong Panalangin, Pagsamba, Doktrina, at pag-aaral ng Bibliya.

Ang Pangkalahatang Tagapaglingkod (na tinatawag noon na Tagapangasiwang Pangkalahatan) ang siyang sumusubaybay sa lahat ng gawain ng samahan at nagpapatupad ng mga alituntunin at mga proyekto.

In Latin America, it is broadcast as El Camino Antiguo which is also a direct translation of the English name.

Selected episodes of the program can also be viewed on the Internet through the Members Church of God International websites and on You Tube.

Si Soriano at ang kaniyang mga kasamang tumiwalag ay nagtatag ng panibagong pangkatin ng pananampalataya na tinatawag na "Mga Kaanib Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas".